Otizim nedir?

Otizm nedir? Otizm  bireyin dış dünyadaki uyaranları algılaması, aldığı bilgileri düzenleyip kullanmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişim bozukluğudur.  kaynağı psikoloji

Devam